SỰ KIỆN

Danenco tham sự hội thảo văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

Một đất nước phát triển đồng nghĩa với việc doanh nghiệp của quốc gia  đó lớn mạnh, doanh nghiệp phát triển thì đồng nghĩa với văn hóa và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp đó luôn hướng đến cộng đồng và sự phát triển của xã hội. DaNenCo tham …

Read More »

DANENCO THAM DỰ BUỔI TRIỂN LÃM VIETBUILD 2019

Hội chợ là một trong những địa điểm thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong ngày 22-6 vừa qua Danenco cùng một số doanh nghiệp trong ngành tham dự hội chợ VietBuild lớn nhất cả nước với đầy đủ chủng loại sản phẩm trong ngành xây dựng. …

Read More »